Handelsagent

Thales is actief als handelsagent, extern manager en tussenpersoon. De dienstverlening is toegesneden op het mkb in Europa, Rusland, Russisch sprekende landen en het Midden-Oosten. Het kan om uw vraag naar een (half-)product, uw buitenlandse vestiging of om het aanbod van uw product of dienst gaan.
Kies voor Thales Intermediate Consultancy en u kiest voor:

 • De juiste match tussen leverancier en afnemer
 • Duidelijke communicatie tussen uw bedrijf, business partners en klanten
 • Zakenbezoek namens uw bedrijf
 • Optimalisatie van import- en exportprocessen
 • Lange termijn samenwerking

Bent u op zoek naar een ervaren handelsagent, extern manager of tussenpersoon?

Neem contact op

Diensten

Extern management

In het buitenland

Thales streeft voor uw bedrijf altijd naar een lange termijn samenwerking met uw leveranciers of afnemers. Samen met u bouw ik mee aan een goede relatie met uw business partners en klanten. Wanneer u de juiste expertise mist, onvoldoende tijd beschikbaar heeft om contacten echt goed te onderhouden of de personele capaciteit ontbreekt, treedt Thales als extern manager op. Bijvoorbeeld om op beursbezoek te gaan, te onderhandelen of uw buitenlandse vestiging op te starten.

Internationale samenwerking

Overbrug interculturele obstakels

In de internationale handel zijn er verschillende obstakels. Als de vraag van de afnemer duidelijk in kaart is gebracht, is het zaak om dit helder over te brengen aan de leverancier. Dit gaat meestal niet vanzelf. Naast een taalbarrière is er vaak sprake van een andere zakelijke aanpak. Thales overbrugt deze culturele verschillen op basis van jarenlange ervaring en vanuit de overtuiging dat iedereen baat heeft bij een langdurige en winstgevende samenwerking.

Buitenlandse vestiging

Voorbij de culturele verschillen

Bent u van plan een vestiging in het buitenland te openen? Een verkoopkantoor, een productiebedrijf of een revisiewerkplaats? Dan is het van groot belang dat u bekend bent met de plaatselijke werkwijze en verschillen in regelgeving. Regelmatig de locatie bezoeken is noodzakelijk om de situatie ter plaatse te monitoren en bij te sturen. De geschiedenis van een land bepaalt doorgaans hoe mensen zakelijk met elkaar omgaan. Thales spreekt de taal, bezoekt de vestiging namens uw bedrijf en voorkomt ongewenste verrassingen.

Import

Stroomlijn het communicatieproces

Wanneer u start met de import van materialen of (half-)producten, zoekt u eerst een passende leverancier. Vervolgens legt u contact. Weet u zeker dat u de juiste persoon heeft gesproken? Is uw e-mailbericht goed ontvangen? En heeft de ontvanger uw boodschap begrepen en goed uitgevoerd? Dit soort vragen zorgen ervoor dat uw inkoper er al snel een aantal werkzaamheden bij krijgt. Heeft hij of zij hier de juiste kwaliteiten voor? En de tijd? Is uw organisatie daar goed op ingericht? Thales begeleidt dit proces voor u.

Export

Bereid uw bedrijf goed voor

Heeft u een goedlopend bedrijf en overweegt u te gaan exporteren? Thales weet dat export de zwakke plekken van uw bedrijf genadeloos blootlegt. Ik ondersteun u bij de doorlichting van dit traject. Is uw infrastructuur er klaar voor? En heeft u genoeg mensen aan boord om het exportproject effectief uit te voeren? Aandacht voor nieuwe, potentiële klanten is van wezenlijk belang voor het exportproces. Thales adviseert en begeleidt u, zodat uw export een rendabele onderneming wordt!

Uitbreiding export

Handel met andere landen

U exporteert al geruime tijd en nu bent u zich ook in andere landen aan het oriënteren. Daar komt u echter in aanraking met andere culturen. Het blijkt ineens lastig om zelfstandig een beurs te bezoeken en klanten te werven. De uitgaven wegen vaak niet op tegen de baten. Wanneer u contacten legt met potentiële klanten, dan is het opvolgen en onderhouden een stuk moeilijker. Hoe groter de afstand, hoe minder fouten, want naleveren is kostbaar. En kunt u de productinformatie aan uw klanten overbrengen en ze bewegen het assortiment uit te breiden? Thales ondersteunt u op elk van deze gebieden.

De kracht van Thales

Thales Intermediate Consultancy is in staat om op basis van vakkennis en jarenlange ervaring bedrijven succesvol met elkaar te laten samenwerken. Wanneer u kiest voor Thales, dan kiest u voor:

 • Flexibele inzetbaarheid
 • Betrouwbaarheid en discretie
 • Afspraken op commissiebasis of honorarium
 • Gedegen talenkennis

Tarievenoverzicht

Thales Intermediate Consultancy werkt samen met opdrachtgevers op basis van heldere afspraken. Afhankelijk van de aard en looptijd van de opdracht hanteert Thales:

 • Een uurtarief
 • Een dagtarief
 • Vast honorarium
 • Afspraken op commissiebasis